• barak invest

תחזית אינפלציה

25 באוגוסט 2020
תחזית האינפלציה (ללא שינוי) : 0.2% באוגוסט, 0.0% בספטמבר, 0.2% באוקטובר, ו- 0.5% שנה קדימה.

התפתחויות והנחות של גורמי האינפלציה:

 • מחירי הנפט בעולם ממשיכים לנוע בטווח צר יחסית (44$-45$ לחבית ברנט). כעת, אנו מניחים עלייה מתונה של 1% במחירי הדלקים בתחילת ספטמבר.


 • מחירי הירקות והפירות שומרים על יציבות יחסית בחודש אוגוסט. מחירי העגבניות הוזלו לעומת התייקרות במחירי המלפפונים. מסתמנת התייקרות מתונה בפירות הקיץ. • לא צפויה העלאת מיסים לפני 2022. מחירי החשמל הוזלו ב- 4.5% בינואר 2021. צפויה התייקרות של 2% במחירי החינוך בספטמבר, בין היתר התייקרות של הצהרונים.


 • גורמים טכניים (אשר גרעו 0.5% מהאינפלציה שנה אחורה) יתרמו 0.4% לאינפלציה שנה קדימה (ראה טבלה). שנה מהיום סעיפי הבראה ונופש ונסיעות לחו"ל יעלו בצורה חדה יחסית, למרות שעדיין רמת המדדים הללו תישאר נמוכה יחסית לשנה שעברה (הסבר מפורט ניתן לראות בניתוח האינפלציה שלנו ב- 18.8.20).לא היו הפתעות בהחלטת הריבית

הריבית הבסיסית נותרה על 0.1% כאשר הדגש בהודעת הריבית היה ההשפעה החזקה של משבר הקורונה על רמת התוצר ברבעון ב' של 11%-. ההכוונה קדימה (forward guidance) לא השתנתה:

"הוועדה תרחיב את השימוש בכלים הקיימים, כולל כלי הריבית, ותפעיל כלים נוספים, ככל שתעריך שהמשבר מתארך והדבר נדרש כדי להשיג את יעדי המדיניות המוניטרית, ולמתן את הפגיעה הכלכלית שנוצרה כתוצאה מהמשבר"

 • מדהים לראות את עוצמת השינויים בתחזית המאקרו (האופטימית, ללא מגבלות נוספות על פעילות) של בנק ישראל כעבור חודש וחצי, בפרט בתחזית הירידה ביצוא (4%- לעומת 13%- בתחזית הקודמת) ובהשקעות (7.5%- לעומת 13.5%-). בנק ישראל הופתע מההתכווצות "המתונה יחסית" ברבעון ב', לכן עדכן את תחזית הצמיחה ל- 4.5%- (מ- 6.0%- ב-6.7.20). בנוסף, הממשלה הגדילה את ההוצאות לטיפול במשבר מעבר לצפוי. בתרחיש האופטימי, בשנת 2021 צפויה צמיחה של 6% (לעומת 7.5% בתחזית הקודמת).

 • בתחזית האופטימית שיעור האבטלה הרחב יורד מעט ל- 11.6% ברבעון ד' 20 (כעת 12.3%) ול- 7.7% ברבעון ד' 21. הגרעון התקציבי יגיע ל- 13.2% השנה ו- 8.2% ב- 2021. החוב הממשלתי יעלה ל- 75% השנה ו- 78% ב- 2021. לפי הערכתנו, הגירעון התקציבי השנה יגיע ל- 10% תוצר, זאת בשל ביצוע נמוך בהוצאות הממשלה (גם לאחר מתן תוספת של 11 מיליארד ₪) כולל בטיפול במשבר, ושיפור בהכנסות החל מחודש יוני.

 • תחזית האינפלציה של בנק ישראל מעט תמוהה: אפס אינפלציה מרבעון ב' 20 לרבעון ב' 21. אנחנו חוזים אינפלציה של 0.4% בתקופה זו, בעיקר בשל גורמים טכניים של תיקון כלפי מעלה במספר סעיפים, כגון הבראה ונופש ונסיעות לחו"ל.

 • בתרחיש הפסימי (מגבלות חלקיות על הפעילות כל כמה חודשים עד לחיסון במחצית ב' 21, גם בישראל וגם בעולם) התוצר צפוי להתכווץ ב- 6% השנה ולהתרחב ב- 3% בלבד ב- 2021. קשה לראות איך מגבלות חלקיות ברבעון ד' 2020 יכולות להשפיע כה חזק על הצמיחה ב- 2020 כולה (רק רבע מהשנה).

 • מעניין לציין שבתחזית האופטימית, האינפלציה ב- 2021 מגיעה ל- 0.4% ובתחזית הפסימית ל- 0.9%. בנק ישראל סבור שבתרחיש הפסימי, גורמי ההיצע (שיבושים בשרשרת הייצור וכו') יגברו על השפעת ההתמתנות מצד הביקושים.

 • ציפינו לאפשרות להכרזה על LTRO בריבית שלילית, אך יתכן שבנק ישראל מעדיף לשמור כלי זה להודעה הבאה שבה מתוכננת מסיבת עיתונאים.

יצוא שירותי היי טק ממשיך לגדול:

ברבעון ב' ייצוא שירותי היי טק עלה ב- 26.2% במונחים שנתיים (בעיקר בחודש מאי) לאחר גידול של 15.4% ברבעון א'. מדובר בסקטור חשוב למשק הישראלי (כ-9% מהתוצר), הכולל שירותי מחשוב, אינטרנט, סייבר, מו"פ ועוד). התרחבות זו תומכת בעודף בחשבון השוטף ולכן גם בשקל חזק.עליה בשיעור האבטלה בהגדרה הרחבה

שיעור האבטלה בהגדרה הרחבה עלה ל- 12.3% ביולי מ- 11.9% ביוני. שיעור זה כולל מובטלים, חל"תים בגין הקורונה שלא עבדו כל השבוע, מפוטרים או אחרים שלא חיפשו עבודה בגלל הקורונה אך מעוניינים לעבוד. בנק ישראל צופה ששיעור האבטלה הרחב ירד ל- 11.6% ברבעון ד' ול- 7.7% ברבעון ד' 2021 (בתרחיש האופטימי). עדיין מדובר ברפיון בשוק העבודה אשר תומך באינפלציה מתונה.

18 צפיות0 תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20