top of page
 • תמונת הסופר/תbarak invest

תחזית אינפלציה

17 בינואר 2021
ניתוח סביבת האינפלציה: התמתנות של ממש במחירי השכירות

17.1.21מדד חודש דצמבר ירד ב- 0.1% לעומת התחזית שלנו של יציבות במדד:
מה הפתיע במדד דצמבר? בעיקר מחירי השכירות (כלפי מטה):


מחירי השכירות התמתנו משמעותית

מחירי הדירות בחוזים מתחדשים (17.2% מהמדד) נותרו יציבים (הנחנו עלייה עונתית של 0.5%). ב- 12 חודשים האחרונים, מחירי השכירות עלו ב- 0.2% בלבד, לעומת 1.1% לפני חודש ו- 1.7% לפני חודשיים. קצב התייקרות שנתית כה נמוך לא נראה בסגר הראשון והשני. כנראה שהפגיעה המתמשכת בהכנסה של מגזר השוכרים (רבים צעירים שנמצאים בחל"ת או פוטרו) תרמה להתמתנות זו. פתיחת המשק ברבעון ב' עשויה לשנות את המגמה (ראה הנחות בהמשך). בכול אופן, מדובר בסדרה תנודתיות מאד ויתכן מעט תיקון כלפי מעלה במדד ינואר.
מחירי הדירות לרכישה ימשיכו לעלות

לעומת זאת, סקר הדיור (לא נכלל במדד מחירים לצרכן) לגבי מחירי הרכישות מצביע על האצה בקצב עליית מחירי הדיור ל- 3.2% ב- 12 החודשים האחרונים (מ- 2.7% לפני חודש). בששת החודשים האחרונים מחירי הדיור עלו ב- 2.7% (קצב שנתי של 5.5%!). הקלות במגבלות מסלולי המשכנתאות, ירידה בהתחלות (וגמר) הבניה ושיווק קרקעות, וירידה בשיעור המס על משקיעים צפויים לתרום להאצה בקצב עליית מחירי הדירות לרכישה ב- 2021 בשיעור של 3%-5%.


אינפלציית הליבה ירדה ב- 0.4% ב- 2020

ב- 12 החודשים האחרונים, מדד המחירים לצרכן (למעט סעיפי האנרגיה ופירות וירקות) ירד ב- 0.4%, לעומת 0.2%- לפני חודש, זאת עקב ההתמתנות החדה במחירי השכירות.גם מחירי התפוקה בתעשייה (ללא דלקים) ירדו ב-1.4%- y/y, לעומת 1.3%- לפני חודש, בעיקר על רקע השפעת מגמת הייסוף בשקל שנה אחורה. אין עדיין סימנים להשפעת "שיבושים בשרשרת הייצור" בעולם או התייקרות במחירי ההובלה:
מדד ינואר צפוי לרדת ב- 0.3% ויושפע מ:

 • ירידה עונתית במחירי ההלבשה בשיעור של 5.5% (6.4%- בינואר 20 ו- 7.0% בינואר 2019).

 • עלייה מתונה במחירי המזון (התאמות תחילת השנה + התייקרויות במחירי הסחורות החקלאיות בעולם).

 • מזג האוויר החם תומך בירידה במחירי הירקות.

 • צפויה ירידה מתונה במחירי הדיור (אך עלייה קלה בקצב שנתי, זאת לאחר ירידה חדה במיוחד בדצמבר).

 • מחיר הבנזין התייקר ב- 1.45%, מחירי החשמל הוזלו ב- 2.3% ותעריפי הארנונה יעלו בכ- 1%.

 • סעיפים רבים ימשיכו לא להימדד, כולל נסיעות לחו"ל, הבראה ונופש ומסיבות ואירועים.


מדד חודש פברואר צפוי לעלות ב- 0.1% ויושפע מהמשך ירידה עונתית במחירי ההלבשה, עלייה של כ- 2.5% במחירי הדלקים והמשך עלייה מתונה במחירי המזון. צפויה השפעה מתונה של מגמת הפיחות בשורה של מוצרים מיובאים.אנו חוזים אינפלציה של 0.8% ב- 2021 ו- 1.2% ב- 2022


ניתוח גורמי אינפלציה:

- הנעלם הגדול כעת הינו השפעת השינוי במדיניות התערבות בנק ישראל בשוק המט"ח על שע"ח. אנו צופים מגמת פיחות בחודשיים הקודמים לכיוון 3.4 ₪ לדולר, לאחר מכן התייצבות וברבעון ד' חזרה להתחזקות. צירפנו מסמך מיוחד על נושא זה.


- מחירי השכירות צפויים לעלות במבט של שנה קדימה, בפרט על רקע הירידה במספר הדירות המוגמרות אל פחות מהגידול במספר משקי הבית, התאוששות ושיפור בביטחון הכלכלי (בהנחה של פתיחת המשק ברבעון ב') ובמבט על הרבעון האחרון (אולי לפני, קשה לדעת מתי בדיוק): חזרה של התיירות מחו"ל וביקוש לדירות Airbnb. אנו מניחים עלייה של 1.0% במחירי הדיור ב- 2021 והמשך עלייה ב- 2022.


 • מחירי הנפט: אנו מניחים מחיר של 60 דולר לחבית ברנט בסוף 2021 ו- 67 $ בסוף 2022 (כעת 55 דולר).


 • מחירי הסחורות האחרות ימשיכו לעלות בקצב מתון, זאת על רקע התאוששות גלובלית (בפרט במחצית השנייה של השנה וב- 2022. סין ממשיכה להוות יבואן גדול של סחורות תעשייתיות אך גם יבואנית של חלק מהסחורות החקלאיות, כמו פולי סויה. מיעוט הגשמים פגע ביבול חיטה בדרום אמריקה. בכלל נשאלת השאלה: איך המגמה ארוכת הטווח של התחממות כדור הארץ תשפיע על מחירי הסחורות החקלאיות?איך השפיעה ההתייקרות של מחירי ההובלה? חשוב לציין שעד כה קשה להבחין בהתייקרויות במחירי מוצרי החשמל (למעט התייקרות של 1.3% במחירי המקררים בדצמבר), למרות דיווחים רבים בחדשות על תופעה זו. הטבלה הבאה מציגה את שיעור השינוי בדצמבר ובשנת 2020 כולה:
כנראה שהשפעת הייסוף בשקל קיזזה את השפעת ההתייקרות במחירי ההובלה. בכל זאת הנחנו התייקרות מסוימת בסעיף ציוד לבית בינואר 21. מחירי המכוניות כן עלו ב- 0.5% מחודש מרץ עד דצמבר, למרות הייסוף, אולי בהשפעת העלייה במחירי ההובלה. לא נראה שמדובר בגורם אינפלציוני בשנת 2021, בפרט אם מניחים "חזרה לשגרה" במחצית השנייה של השנה ולכן סביר להניח הוזלה מסוימת במחירי ההובלה.


 • מי מפחד מה- "ביקוש הכבוש"? לפי התרחיש האופטימי המניח פתיחה מהירה של המשק והסרת המגבלות על הפעילות , קיימת ציפייה לעלייה חדה בביקושים החל מהרבעון השני של השנה, זאת לאחר העדר אפשרות לצרוך שירותים רבים (כגון אירועים, יציאה למסעדות, הבראה ונופש וכו'). לכן, תיתכן השפעה אינפלציונית השנה (השפעה זמנית אומנם). במקביל, במספר סקטורים צפויות פשיטות רגל (מסעדות, חנויות הלבשה ועוד), מה שישפיע על צמצום ההיצע. איך "הביקוש הכבוש" נכנס לתחזית האינפלציה?

· הבראה ונופש (0.9% מסל הצריכה): הנחנו התייקרות של 17% בשנה הקרובה. בתקופה הקרובה, העדר חלופה של נסיעות לחו"ל צפוי לתרום להתייקרות בנופש המקומי, כאשר ייפתח (הנחנו במרץ). כמובן, ב- 2022 (כנראה מעט לפני), מחירי ההבראה ונופש צפויים לרדת עם פתיחת החלופה של נסיעה לחו"ל.

· מסעדות: לא ברור עד כמה צפוי לחץ לעליות מחירים בסקטור הזה, אך אנו מניחים התייקרות של 2% בסעיף המזון שנה קדימה ( הכולל מסעדות), גם בהשפעת העלייה במחירי הסחורות.

· מסיבות ואירועים (1.5% מסל הצריכה): הנחנו עלייה של 6% שנה קדימה.

· מחירי ההלבשה: הנחנו ירידה מאד מתונה של 0.9% ב- 2021 (בניגוד למגמה של ירידה של 3%-4% בשנה).


 • אנו מניחים שסעיף נסיעות לחו"ל (4.6% מסל הצריכה) יחזור להימדד בחודשים אפריל-מאי. בתקופת המדידה, מחירי נסיעות לחו"ל יושפעו מהשינוי בשע"ח מאז המדידה האחרונה מאז חודש פברואר 2020 (אז שע"ח של השקל עמד על 3.44 ₪ לדולר). צפויה גם השפעה של הוזלות בשהייה בחו"ל על רקע מיעוט התיירים, לפחות בחודשים הראשונים של פתיחת המגבלות על אירוח בעולם. לכן, ב- 2021 אנו מניחים ירידה של כ- 4% בסעיף נסיעות לחו"ל, והתייקרות של 2% ב- 2022.

תחזית האינפלציה בשנת 2022 עומדת על 1.2% ומניחה:

 • צפויה מגמת ייסוף מסוימת, זאת בציפייה לסיום וצמצום מדיניות ההתערבות של בנק ישראל בתחום המט"ח, וכוחות בסיסיים אשר ימשיכו לתמוך בשקל. יחד עם זאת, צפוי צמצום בעודף בחשבון השוטף בשל פתיחת התיירות ועלייה במחירי הסחורות והנפט.

 • המשך עלייה הדרגתית במחירי הסחורות בעולם.

 • האצה בקצב עליית מחירי השכירות על רקע ירידה בהיצע וחזרה לביקוש מתיירות חו"ל (Airbnb). סעיף הדיור צפוי לעלות ב- 2.2%. • השפעת העלאת מיסים של 0.2% על האינפלציה, כנראה בתחילת השנה.

התרומות לאינפלציה שנה קדימה:141 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

コメント


bottom of page