top of page
  • תמונת הסופר/תbarak invest

תחזית אינפלציה

30 בספטמבר 2020תחזית האינפלציה : 0.0% בספטמבר, 0.3% באוקטובר, 0.2%- בנובמבר ו- 0.5% שנה קדימה.

התפתחויות והנחות של גורמי האינפלציה:

  • מחירי הדלקים ירדו ב- 0.7%. בתחילת אוקטובר מחירי הדלקים ירדו בשיעור של 0.7%, מעט פחות מהתחזית המוקדמת שלנו. ירידה מתונה זו מחזקת את תחזית האינפלציה שלנו לחודש אוקטובר של 0.3% (למעשה התחזית עלתה ל- 0.32% מ- 0.29%). מדד אוקטובר יושפע גם מעלייה עונתית במחירי המזון לאחר מבצעי החגים בספטמבר (אומנם בשיעור מתון של 0.4% יחסית לשנים קודמות סביב 0.5%-0.6%, זאת בשל השפעת הסגר והעלייה באבטלה). בנוסף, צפויה עלייה עונתית במחירי הפירות והירקות והביגוד. סעיפי מדד שבדרך כלל יורדים עונתית באוקטובר לא יימדדו, כולל "הבראה ונופש" "ומסיבות ואירועים" ולכן השינוי במחיר ייזקף לפי המדד הכללי. קצב השינוי השנתי של מחירי השכירות צפוי להמשיך להתמתן.

  • מאז קביעת השינוי במחירי הדלקים בישראל, מחירי הנפט בעולם ירדו מעט (40.7 דולר לחבית ברנט) על רקע העלייה בתחלואה בעולם וציפייה להשפעה על ענף התעופה. אנו מניחים מחיר של 47 דולר לחבית בעוד שנה ו- 50 דולר לחבית בסוף 2021 (בהנחה שבמחצית השנייה של 2021 צפוי חיסון וענף התיירות (טיסות) הגלובלית יתאושש בהדרגה).

  • שע"ח: בשבוע האחרון השקל שמר על יציבות (מול סל המטבעות), ופוחת ב- 1.5% מתחילת חודש ספטמבר. אי וודאות לגבי היציאה מהסגר צפויה להמשיך להעיב על השקל, זאת בנוסף (אולי) להמשך חולשה בשוקי המניות בחו"ל בהתקרב הבחירות בארה"ב והחשש לאי בהירות ומחלוקות לגבי תוצאות הבחירות.בתרחיש של ירידה במחירי המניות בחו"ל, גופים מוסדיים ישראלים נאלצים לרכוש מט"ח (להקטין גידור) כדי לא לרדת בשיעור החשיפה למט"ח, כפי שארע בחודשים מרץ-אפריל השנה.


בשבוע האחרון מסתמנת התייקרות מתונה במספר ירקות, כולל עגבניות, פלפל, וקישואים.


קיימת אי וודאות לגבי מדידה או אי מדידה של שלושה סעיפים במדד:

  • נסיעות לחו"ל: אנו מניחים שסעיף זה יימדד רק בינואר 2021.

  • הבראה ונופש: בשל הסגר השני הנחנו שסעיף זה לא יימדד בחודשים אוקטובר-נובמבר, ויחזרו לפעול (ולהימדד) בדצמבר. בספטמבר אנו מניחים שסעיף זה כן יימדד (היו תצפיות עד ה- 18.9), אך בלמ"ס אין עדיין החלטה בנושא.

  • מסיבות ואירועים: כנראה לא יימדדו מספטמבר עד נובמבר.

כמובן שיתכנו שינויים בהנחות הללו, הלמ"ס תודיע לנו בתחילת אוקטובר אילו סעיפים לא יימדדו.


אנו מניחים עלייה של 0.4% בסעיף הדיור שנה קדימה (אך ירידה קלה ב- 2020 קלנדרי):

אנו מניחים הוזלה של 4.5% במחירי החשמל בתחילת השנה (תרומה של 0.1%-), אך תתכן הוזלה מעט חדה יותר. נדמה שההצעה להורדת מע"מ ירדה מהשיח הפוליטי.

32 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


bottom of page