top of page
  • תמונת הסופר/תbarak invest

תחזית אינפלציה

16 בנובמבר 2020מדד חודש אוקטובר עלה ב- 0.3%, לעומת התחזית שלנו של 0.4%:


מה הפתיע במדד אוקטובר?

לא היו הפתעות של ממש במדד. שלושת הסעיפים העונתיים (מזון, פירות וירקות והלבשה) עלו מעט פחות מהצפוי. בדרך כלל, התפתחות זו נובעת מדחיית העלייה העונתית ולכן תורמת לאינפלציה בחודשים הבאים. לפי הערכתנו, תופעה זו נכונה לגבי מחירי ההלבשה אשר ירדו ב- 9.2% ב- 12 החודשים האחרונים, שיעור חד במיוחד גם בהתחשב במשבר הקורונה. הגרף הבא ממחיש את עוצמת הירידה בסעיף זה. בחודש מאי גם חלה ירידה חדה (10.5%- y/y) אשר תיקנה כלפי מעלה ביוני-אוג'. לכן, אנו מניחים ירידה מתונה של 3% בשנה הקרובה בסעיף זה.


הלמ"ס הודיעה רק ביום חמישי האחרון שמבנה מחיר המים צפוי להשתנות אך לא המחיר הכולל. יחד עם זאת, ההוזלה בגין הרחבת ההקצאה בתעריף הנמוך (א') התרחשה באוקטובר ורק בנובמבר תיכנס לתוקף ההתייקרות בתעריף ב'. עקב כך, מחירי המים הוזלו ב- 5.8% באוקטובר ותרמו 0.05%- למדד (ציפינו להשפעה מתונה יותר). במדד נובמבר צפויה התייקרות בשיעור דומה.

מנגד:


מחירי השכירות הפתיעו כלפי מעלה

מחירי השכירות בחוזים מתחדשים (17.2% מהמדד) עלו ב- 1.7% ב- 12 החודשים האחרונים, האצה מסוימת מקצב של 1.6% גם בספטמבר ו- 1.4% ביולי ואוגוסט (ראה גרף). במדד אוקטובר אנו ציפינו להמשך התמתנות לכיוון 1.2% y/y. לפי הערכתנו, מדובר בהשפעת גידול בביקושים על רקע פתיחת המשק לפעילות בחודשי הקיץ. (ראה הנחות התחזית).

מחירי הדירות לרכישה עולים בקצב מתון

מחירי הדירות לרכישה עלו ב- 2.4% ב- 12 החודשים האחרונים לעומת 2.5% לפני חודש (ו- 3% לפני חודשיים). חשוב להדגיש שהנתונים החודשיים האחרונים ארעיים לכן עדיף לנתח את הקצב השנתי. התמונה הכללית בשוק הדיור הינה של ביקושים יחסית ערים. מספר הרכישות של דירות חדשות מינואר ועד ספטמבר גבוה ב- 17% לעומת מספר הרכישות בשנה שעברה. משקי הבית מנצלים את מחירי המשכנתאות הנמוכים ואולי חוששים מירידה בהיצע על רקע ירידה חדה בהתחלות הבנייה. מחירי הדיור צפויים להמשיך לעלות בקצב מתון גם ב- 2021.

אינפלציית הליבה נותרה שלילית

ב- 12 החודשים האחרונים, מדד המחירים לצרכן (למעט סעיפי האנרגיה ופירות וירקות) ירד ב- 0.4%, בדומה לקצב לפני חודש. מחירי התפוקה בתעשייה (ללא דלקים) ירדו ב-1.9%- y/y, בדומה לחודש הקודם, בעיקר על רקע השפעת מגמת הייסוף בשקל. אין עדיין סימנים להשפעת "שיבושים בשרשרת" בייצור בעולם או התייקרות במחירי ההובלה. לעומת זאת, בארה"ב ה- PPI הליבה (של המוצרים הסופיים) עלה ב- 0.8% y/y


מדד נובמבר צפוי לרדת ב- 0.2% ויושפע מ:

  • מחירי הדלקים ירדו ב- 2.2%.

  • המשך התייקרות עונתיות במחירי ההלבשה בשיעור של 2.6% (בנוב' 19 הייתה חריגה עם ירידה של 1.1%, בשנים 2013-2018 ההתייקרות הממוצעת עמדה על 2.1%). הנחנו מעט יותר בשל הנתון הנמוך באוקטובר.

  • צפויה ירידה עונתית במחירי הפירות והירקות בשיעור של כ- 3% ויציבות במחירי המזון.

  • מחירי השכירות וחוזים מתחדשים צפויים להתמתן לקצב שנתי של 1.4% (מ- 1.7% בחודש אוקטובר).

  • סעיפי ההבראה ונופש, נסיעות לחו"ל, מסיבות ואירועים ומרבית סעיפי החינוך לא יימדדו.

מדד חודש דצמבר צפוי לעלות ב- 0.1% ויושפע מירידה עונתית במחירי המזון, ופירות וירקות. מחירי הדיור יעלו ב- 0.5% (לעומת עלייה של 0.6% בדצמבר 19). צפויה עלייה מתונה במחירי הדלקים (של כ- 1%) על רקע ההתייקרות במחירי הנפט בעולם. צפויה המשך עלייה עונתית מתונה במחירי ההלבשה בשיעור של 4%. מספר סעיפים ימשיכו לא להימדד, כולל נסיעות לחו"ל ומסיבות ואירועים.

אנו חוזים אינפלציה של 0.5% שנה קדימה, 0.5%- ב- 2020 ו- 0.5% ב- 2021

נחלק את גורמי האינפלציה לפי התרומה:


גורמים תומכי אינפלציה:

מחירי הסחורות בעולם (כולל הנפט) ימשיכו לעלות, זאת בהנחה שבמחצית השנייה של 2021 הקורונה תהיה "תחת שליטה" עקב הפצת מספר חיסונים וטיפול יותר יעיל בחולים. ההתרחבות בפעילות בסין תימשך , מגמה אשר תומכת בלחץ על מחירי הסחורות התעשייתיות (מתכות בעיקר) כלפי מעלה. כנראה שפגעי טבע ימשיכו לתמוך בעלייה במחירי הסחורות החקלאיות. מחירי החיטה עלו לאחרונה בשל מחסור בגשם ברוסיה, אוקראינה וארגנטינה. הצפות בסין פגעו ביבול התירס והסויה. התחזית שלנו לגבי חבית נפט עומדת על 51 דולר לחבית ברנט בסוף 2021.


מחירי השכירות ימשיכו לזחול כלפי מעלה עם שיפור בתעסוקה ויציאה הדרגתית מהסגר. מחירי הדיור (הסעיף הראשי) יעלו ב- 1.2% שנה קדימה מקצב שנתי של 0.8% y/y במדד אוקטובר. מזה, מחירי הדירות בבעלות (חוזים מתחדשים) יעלו ב- 1.4% שנה קדימה:

מחירי נסיעות לחו"ל לא ימדדו לפני רבעון ב' 2021. הלמ"ס רוצה לראות ממש חזרה להיקף טיסות "נורמלי" לפני כניסה למדידה. אנו מניחים שמחירי נסיעות לחו"ל יעלו בכ- 1.7% שנה קדימה, אך עדיין יהיו נמוכים ב- 3.2% לעומת רמת המחירים באוקטובר 19.


חשוב להדגיש שלא חלה פגיעה בהכנסה הפנויה של כלל המשק. סך תשלומי השכר במשק + התמיכות הממשלתיות עלו באוגוסט ב- 3.4% לעומת אוגוסט אשתקד (לא כולל התשלום החד פעמי של 750 ₪ לכל אזרח).

הגידול החד ביבוא מוצרי צריכה (כ- 10% בשנה האחרונה, לפני נתוני מגמה) ממחיש את הגידול בכוח הקנייה של משקי הבית:

מתי נתחיל להרגיש את השפעת הגידול בבסיס הכסף? בסיס הכסף עלה ב- 22% שנה אחורה, מזה סך המזומן (שטרות) עלה ב- 17% וההפקדות של הבנקים המסחריים בבנק ישראל עלו ב- 36%. ברור שעדיין קיימות מגבלות בשל הסגר, מה שמגביל את הצריכה של שירותים שונים (וגם של חלק מהמוצרים). בנוסף, משקי הבית חוששים לגבי עתידם ומעדיפים להגדיל את החיסכון. לכן, מכפיל הכסף מאד ירד וחלק מהגידול בבסיס הכסף מופקד בבנק ישראל. אך, סביבה זו צפויה להשתנות עם ההתאוששות בפעילות, פתיחת המשק ושיפור בתעסוקה. יתכן שההשפעה על האינפלציה תורגש יותר החל משנת 2022, אך אולי אף קודם לכן.

גורמים תומכי אינפלציה נמוכה:

  • הייסוף בשקל צפוי להימשך בשל עודף בחשבון השוטף והמשך השקעות ריאליות נטו. בינתיים בנק ישראל מאד ממתן את הלחץ לייסוף על ידי רכישות מט"ח משמעותיות (15 מיליארד דולר השנה עד אוקטובר). סביר שבנק ישראל ירגיש שניתן "להוריד את הרגל מהגז" כאשר נראה האצה בפעילות (במחצית השנייה של 2021). שנה מהיום, אנו מניחים ייסוף של 2.5%-3% בשקל מול הסל, בדומה לקצב שראינו השנה עד כה. שע"ח שקל דולר יעמוד על 3.25 בסוף 2021.

  • מסתמנת עלייה חדה בפריון בתעשייה. בשנתיים האחרונות התפוקה לשעת העבודה עלתה ב- 16%. משמעות הדבר, תעשיינים מסוגלים לספוג התייקרויות במחירי הסחורות בלי להעלות מחירים.

אני מניחים הוזלה של 4.5% במחירי החשמל בינואר 21 והוזלה של 2% במחירי המים בפברואר. לא צפויה העלאת מיסים לפני 2022. מחירי הארנונה יעלו נומינלית ב- 1.2% בינואר 21.


התרומות לאינפלציה שנה קדימה

מבט על הגורמים אשר יתרמו לאינפלציה חיובית מתונה של 0.5% שנה קדימה (ולא אינפלציה שלילית) מראה שמחירי הדלקים צפויים לתרום 0.1% (במקום לגרוע 0.4%- כפי שהיה שנה אחורה), וסעיפים שלא נמדדו או נמדדו חלקית יתרמו 0.1% לאינפלציה (במקום 0.2%- שנה אחורה). צפויה התייקרות במחירי המזון (1.0%) על רקע עלייה במחירי הסחורות החקלאיות. מחירי הדיור יעלו ב- 1.2%. צפויה עלייה מתונה באינפלציה הבסיסית (יתר סעיפי המדד) ל- 0.1% מ- 0.0% שנה אחורה, זאת על רקע יציאה הדרגתית מהמשבר ושיפור בפעילות (החל מרבעון ב' 21).21 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page