top of page
  • תמונת הסופר/תbarak invest

תחזית מאקרו ל-2022

31/10/2021


הנחות התחזית :

העולם יסתגל למציאות הקורונה (אשר לא תיעלם), אך התגברות החיסונים והטיפולים האפקטיביים יביאו לירידה בתחלואה ולהשפעה הולכת וקטנה על הכלכלה. מגמת פתיחת המשק תימשך (גם בישראל וגם בעולם), בפרט בענף התיירות אשר מהווה את הענף העיקרי אשר עדיין סובל ממגבלות משמעותיות.

אין אנו צופים "סטאגפלציה", בטח לא בארה"ב כאשר משקי הבית יושבים על תוספת חיסכון של כ- 2.5 טריליון דולר אשר צפוי לתמוך בצריכה הפרטית, והסקטור העסקי מאיץ את הייצור להשלים מלאים וגם מרחיב את ההשקעות. יחד עם זאת, התמתנות בפעילות בסין (עם 4% צמיחה ב- 2022) צפויה למתן את הצמיחה הגלובלית אשר צפויה להגיע ל- 4.4% (פחות מתחזית קרן המטבע של 5%). סין פועלת לצמצם את הפעילות בענף הנדל"ן, ענף שמאד תמך בצמיחה בשנים קודמות ומהווה כ- 20% מהתוצר (כולל הענפים הנלווים).


לאחר סיום הטייפרינג באמצע 2022, צפוי לחץ להעלאת ריבית הפד, זאת על רקע סביבת אינפלציה גבוהה בארה"ב (יותר מ-3.5% y/y גם במחצית ב' 2022). צפויה האצה במחירי הדיור במדד המחירים לצרכן (מחירי שכירות) והשפעת לחצי שכר במשק. הפד צפוי להעלות את הריבית ברבעון ג' 2022 וסביר לצפות להעלאה נוספת בסוף 2022. תחזית זו מניחה שלא יחול תיקון חד כלפי מטה בשוקי המניות (סגנון מרץ 2020), אשר ימנע מהפד להמשיך לרסן את המדיניות המוניטארית.


הממשלה בישראל תשרוד, תקציב 2021-2022 יעבור, כולל פתיחת היבוא של פירות וירקות ואימוץ התקינה האירופית במרבית מוצרי הצריכה. יוטלו מיסים על משקאות קלים וכלים חד פעמיים. מדיניות ריסון השכר הציבורי תימשך. לא יועלו מיסים אחרים. הגירעון התקציבי צפוי להגיע ל- 3.3% במונחי תוצר, פחות מהיעד של 3.9%.


שוק התעסוקה יתקרב לתעסוקה מלאה עד סוף 2022. ביטול מהיר של חוק החל"ת יעודד זאת, כמו גם פתיחת ענף התיירות. שיעור האבטלה הרחב (אם היא עדיין תימדד בסוף 2022) יגיע ל- 5% בסוף 2022. צפויים לחצי שכר מסוימים, בפרט בענפי ההיי טק, אך המשך התייעלות במשק צפוי למתן חלק מההשפעה האינפלציונית.


מחירי הסחורות יתייצבו (או ירדו) ב- 2022, כולל מחירי ההובלה בעולם. שיבושים בהספקה (שבבים וכו') ילכו ויתמעטו במהלך 2022. התמתנות בפעילות בסין תומכת בהתמתנות במחירי הסחורות התעשייתיות. קרטל הנפט צפוי להגדיל את התפוקה בהדרגה, מחירי הנפט יתייצבו סביב 85-87 דולר לחבית ברנט.


הלחץ לייסוף בשקל צפוי להימשך. הגורמים הבסיסיים ימשיכו לתמוך בשקל (יצוא שירותי היי טק והשקעות משמעותיות אל הסקטור הזה). לאחר עודף בחשבון השוטף של 5.2% תוצר השנה, צפוי ירידה מתונה ב -2022 לכיוון 4.8%. בנק ישראל ימשיך להתערב בשוק המט"ח אך במידה הולכת וקטנה.


אנו צופים אינפלציה של 1.5% במשך 2022, כאשר מחירי הדיור (מחירי השכירות) יעלו ב- 3% ויתרמו כ- 0.8% לאינפלציה. מרבית ההשפעות "הטרנזיטוריות" ימוצו בשנת 2021 או תחילת 2022, מה שיתמוך בהתמתנות באינפלציה במהלך 2022. יחד עם זאת, אנו מניחים האצה בקצב עליית השכר ל- 5% ב- 2022, מה שיתמוך בלחצי אינפלציה מכיוון הביקוש ומכיוון העלויות.


למרות תחזית האינפלציה הנמוכה יחסית שלנו, בנק ישראל צפוי להעלות את הריבית בשליש האחרון של 2022. העלאת הריבית תתבסס על גורמים רבים, כגון האינפלציה אחורה (צפויה להישאר מעל 2% y/y עד חודש יולי 2022), ציפיות האינפלציה בשוק ההון, צמיחה מהירה והתקרבות לתעסוקה מלאה, העלאת ריבית הפד, חשש מהתפתחות "בועתית" בשוק הנדל"ן ורצון להתחיל "לנרמל" את הריבית.

84 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page