• barak invest

סקירת שוק ההון שבועית

12 ביולי 2020


מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

בשבוע האחרון השווקים נסחרו במגמה מעורבת על רקע המשך עלייה בתחלואה בארה"ב, מעל 60 אלף נדבקים חדשים ליום בשלושת הימים האחרונים ועליה במתיחות בין ארה"ב וסין. מנגד, הנתונים הכלכליים היו חיוביים, בפרט מדד מנהלי הרכש בשירותים (57.1 נקודות ביוני). עם זאת מדובר לפני העלייה בתחלואה והנסיגה מהכוונה לפתוח את הכלכלה במספר מדינות בארה"ב, כאשר חלק אפילו חזרו להטיל מגבלות. שמועות סביב חיסון עד סוף השנה (אך ללא הוכחה של ממש) תמכו בשווקים.

מאקרו ישראל: מגבלות קורונה חדשות יפגעו בהתאוששות

 • בנק ישראל צופה צמיחה של 6.0%- השנה ו- 7.5% ב- 2021.

 • בנק ישראל מעריך שבחודש יוני שיעור האבטלה (כולל חל"ת) עמד על 17%.

 • בנק ישראל מעריך ששיעור האבטלה ירד ל- 9% ברבעון ד' 20 ול- 6% בסוף 21.

 • רמת הפעילות של המשק היום נמוכה ב- 10% יחסית לתקופה לפני הקורונה.

 • הגרעון ב- 12 החודשים האחרונים עד יוני עמד על 6.4% תוצר, בנק ישראל מעריך שיגיע ל- 12% השנה, זאת לפני התוכנית הפיסקאלית החדשה.

 • רק כ- 42% מסך תוכניות ההאצה של 100 מיליארד ₪ בוצעו עד סוף יוני.

 • האמון הצרכני שב לרדת בחודש יוני לאחר שיפור בחודש מאי.

סביבת האינפלציה:

 • אנו צופים מדד יוני של 0.1%- עם נטייה ל- 0.2%- ברף הנמוך של ההערכות בשוק.

 • קיימת אי וודאות לגבי סעיפי הדיור והלבשה והנעלה, אך הכיוון הינו לירידת מחירים.

 • ביוני בנק ישראל רכש 1.4 מיליארד דולר ומאותת שימשיך לפעול להאט את הייסוף.

 • בחודש מאי גופים מוסדיים מכרו מט"ח נטו בהיקף של 1.1 מיליארד דולר.

 • בשבוע האחרון השקל פוחת ב- 1.2% מול היורו וב- 0.7% מול הדולר.

ארה"ב: שיפור בענפי השירותים.

 • מדד מנהלי הרכש בשירותים ISM עלה ביוני ל- 57.1 נק' מ- 45.4 נק' במאי.

 • בשבוע האחרון מספר דורשי העבודה החדשים עלה על 1.3 מיליון איש.

אירופה:

 • בחודש מאי המסחר הקמעונאי עלה ב- 17.8% לאחר ירידה של 12.1% אפריל.

 • ההזמנות בתעשייה בגרמניה עלו ב- 10.4% במאי לאחר ירידה של 26% באפריל.

 • בריטניה הודיעה על תוכנית פיסקלית נוספת של 30 מיליארד פאונד (1.5% תוצר).

קורונה:

 • מספר הנדבקים בארה"ב זינק ל- 72 אלף ביום שישי. מספר מדינות בארה"ב הטילו מגבלות חדשות או מעכבות פתיחת עסקים רבים.

שוק האג"ח:

 • בנק ישראל הודיע על תוכנית רכישת אג"ח קונצרניות בהיקף של 15 מיליארד ₪.

 • ביוני בנק ישראל רכש אג"ח ממשלתיות בהיקף של 4.2 מיליארד ₪.

 • בנק ישראל צפוי להמשיך לשמור על תשואות נמוכות על ידי רכישות אג"ח.

מה צפוי בשבוע הקרוב?


ישראל: היום: מדד האמון הצרכני של הלמ"ס (יוני), מחר: נתוני סחר חוץ (יוני), מקור חשוב לאינדיקטורים כלכליים, גם ביצוא וגם ביבוא. שלישי: מספר הדירות החדשות שנמכרו (מאי). יום רביעי: מדד מחירים לצרכן (יוני). אנו צופים מדד של 0.1%- עם נטייה ל- 0.2%-. מדד יוני יושפע מהתייקרות של 8.8% במחירי הדלקים, אך מנגד צפויה הוזלה במחירי ההלבשה, פירות וירקות, דיור ומזון. הנעלמים הגדולים: סעיף הדיור (כרגיל), והלבשה והנעלה (לאחר הקדמת מחירי סוף העונה כבר בחודש מאי).


חו"ל: יום שלישי : סקר אמון עסקי ZEW בגרמניה (יולי), ארה"ב: מדד מחירים לצרכן (יוני), יום רביעי: בארה"ב: הייצוא התעשייתי (יוני), חמישי: סין: הייצור התעשייתי, המסחר קמעונאי וההשקעות לחודש יוני. ארה"ב: המסחר הקמעונאי (יוני).

29 צפיות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.