ניהול תיקי השקעות

בשנים האחרונות בעקבות החשיפה לשווקי חו"ל הפך ניהול תיק השקעות לאתגר מקצועי הדורש ניסיון רב, היכרות עם שווקי המניות ואגרות החוב בחו"ל ויכולת התאמה מהירה של מבנה תיק ההשקעות לתמורות הכלכליות. למנהלי ההשקעות שלנו יש 20 שנות נסיון בניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים  וללקוחות מוסדיים תוך התאמה מלאה לצרכיהם בכל עת.  
קופה מרכזית לפיצויים

 

ברק בית השקעות מאפשר לחברות ליהנות מניהול אישי של קופה מרכזית לפיצויים.

 

בדרך ניהול אישי של קופת הפיצויים, נהנה המעסיק  משמירה מלאה של כל זכויותיו ובניית תיק השקעות אישי אשר מתאים לרמת הסיכון שהוא מעוניין לקחת.

 

 

 

 

חברות וגופים מוסדיים

 

ניהול השקעות על פי הנחיות ועדת השקעות, חוזר מנכ"ל משרד הפנים או כל הנחיה רגולטורית אחרת.

נוכחות אישית בוועדות השקעה ובישיבות דירקטוריון.

דיווחים חודשיים על פי דרישות מיוחדות של כל גוף על פי צרכיו. 

אפשרות לניהול תיקי השקעות עפ"י מדד ייחוס. 

 

לקוחות פרטיים

 

לקוחות ברק בית השקעות נהנים מבניית תיק אישי המתאים לצרכיהם המנוהל בחשבון הבנק הפרטי שלהם.

 

לקוחות ברק זוכים לליווי אישי ע"י מנהל השקעות מורשה מטעם רשות ניירות ערך הזמין עבורם בכל עת ובכל נושא, כגון: הטבות בעמלות ני"ע, דיווחים חודשיים, התייעצות בנושאים פיננסיים אחרים ועוד.

 

 

"אין חכם כבעל נסיון"

כל משקיע צריך לשאול את עצמו עד כמה הוא מוכן להפסיד, כשמרוויחים זה פשוט !. מה היא רמת הסיכון שהוא יכול להרגיש איתה נוח גם בתקופות של ירידות בשווקים ולא להצטער על כך שהוציא את הכסף מפיקדון בבנק.

שי ברק , מנכ"ל.

לקביעת פגישה אישית, נא מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם.

מנהל קרן חדש הוא מנהל קרן שבמועד פרסום התשקיף טרם ניהל קרן במשך שנה מלאה או חלפון למעלה משנתיים מיום שניהל קרן כלשהי. למהל הקרן ניתן אישור לפעול כמנהל קרן ביום 06.04.2021. טרם מועד זה מנהל הקרן שימש כמנהל השקעות חיצוני של קרנות נאמנות באיילון קרנות נאמנות בע"מ. פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. מנהל הקרן ברק קרנות נאמנות בע"מ – (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנת בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0-ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט 4-עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט 5-עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט.0-ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט D- עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט. ^^סימן קריאה "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות השקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה, או מהפקדת מזומנים ופיקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן- חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לעניין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר  סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי . אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" - איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או  או מ  או מדירוג מקביל לו.^קרן חדשה מיום 21.12.2020(מינוס BBB - BBB)שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ

מוקד טלפוני לשירותכם*