• barak invest

סקירה שבועית לשוק ההון

9 בפברואר 2020

מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

ישראל

 • בחודש ינואר העודף התקציבי הסתכם ב-5.9 מיליארד ש"ח, זאת לעומת גרעון של 0.8 מיליארד בינואר אשתקד. הגרעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים ירד ל-3.2% תוצר מ-3.7% לפני חודש. השיפור הניכר במצב הפיסקאלי נובע מכמה סיבות: הוצאות המשרדים ירדו ב-10.5% (בחישוב שנתי), וההכנסות ממסים עלו ב-12%. כזכור, נתוני הגרעון של חודש ינואר 19 הושפעו מדחיית הוצאות (כולל העברת החזרי מיסים) מדצמבר 18 לינואר 19, זאת במטרה לצמצם את הגרעון בשנת 2018.

 • סיבה נוספת לגידול בהכנסות הייתה העלאת מס על רכב היברידי וגידול ברכישות רכבים בדצמבר (חלק מהמיסים התקבלו בינואר). אך בצד היותר מעודד נראה כי ההכנסות ממיסים (מנוכה השפעת הרכבים) בכל זאת עלו ריאלית ב-11% (בחישוב שנתי). מע"מ ברוטו מקומי עלה ב-14%, אינדיקטור חיובי להמשך התרחבות בביקושים המקומיים.

מדדים מובילים בישראל


ארה"ב

 • בינואר נוספו 225 אלף מועסקים (מתוכם 206 אלף מועסקים בסקטור העסקי). השכר לשעת עבודה עלה ב-0.2%, וב-3.1% (בחישוב שנתי) מ-2.9% בנתון המקורי בדצמבר. בנוסף, מדד מנהלי הרכש בתעשייה (ISM) עלה ל-50.9 נקודות מ-47.2 בדצמבר. מדד מנהלי הרכש בענפי השירותים עלה ב-0.6 נקודות ל-55.5, ומצביע על התרחבות מהירה יחסית.

מדדים מובילים בארה"ב


שאר העולם

 • סין הרחיבה את המדיניות המוניטארית ביום שני עם הגדלת שיעור הנזילות במערכת הפיננסית. בנוסף, סין הודיעה שהיא מורידה את שיעור המכס על 75 מיליארד דולר יבוא מארה"ב מ-10% ל-5% בלבד.

 • נרשמה עלייה במספר הנדבקים בנגיף הקורונה בסין ומקרה של גילוי הווירוס באוניית תיירים ביפן.

מטבעות וסחורות


מה צפוי בשבוע הקרוב?

ישראל

 • ביום שני: יתפרסם מדד האמון הצרכני (לחודש ינואר).

 • ביום רביעי: נתוני סחר חוץ (לינואר). זהו מקור עשיר של אינדיקטורים גם מצד היבוא וגם מצד היצוא.

 • ביום חמישי: מספר הדירות החדשות שנמכרו (בחודש דצמבר).

ארה"ב ושאר העולם

 • ביום רביעי יתפרסמו נתוני הייצור התעשייתי באירופה (לחודש דצמבר).

 • ביום חמישי: נתוני אינפלציה בארה"ב (לינואר). בדצמבר אינפלציית הליבה עלתה ב-2.3% (בחישוב שנתי), וצפויה להתמתן ל-2.2% בינואר.

 • ביום שישי: נתוני מסחר קמעונאי וייצור תעשייתי בארה"ב (לינואר).


לסיכום, סיכוי נמוך להורדת ריבית.

בשבוע האחרון שוקי המניות תיקנו כלפי מעלה (ותשואות האג"ח עלו) בציפייה שישתלטו על ווירוס הקורונה במהירות בשל התקדמות במציאת חיסון. מכלול הנתונים הכלכליים בארה"ב מצביעים על המשך התרחבות בקצב נאה. עליית שכר בקצב של 3.1% לא מהווה איום אינפלציוני, אך הלחץ לעליית שכר צפוי להימשך. מספר המשרות הפנויות גבוה ממספר מחפשי עבודה. להערכתנו, לא צפוי שינוי בריבית השנה, אך במחצית השנייה של השנה הבנק הפדרלי צפוי לשנות מדיניות ל-"Tightening bias" (הידוק מוניטרי), ולהכין את השווקים לאפשרות של העלאת ריבית בתחילת 2021 (לאחר הבחירות לנשיאות).

בהיבט אגרות החוב - התשואות בחו"ל עלו מעט בציפייה לסיום מהיר של התפשטות ווירוס הקורונה. התשואות בישראל כמעט ולא הושפעו מהתנודתיות של השבועות האחרונים בחו"ל. נתוני התקציב החיוביים בישראל תמכו בשוק, והנתונים הכלכליים בארה"ב (בפרט נתוני התעסוקה) תומכים בעליית תשואות.

לדעתנו, קיים סיכוי נמוך להורדת ריבית בישראל (ובארה"ב) אשר מקטין את האטרקטיביות באגרות החוב הארוכות.


52 צפיות0 תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20