top of page
 • תמונת הסופר/תbarak invest

ניתוח מדד אוגוסט ותחזית אינפלציה

16 אוגוסט 2020


עדכון מאקרו: סביבת האינפלציה מתרחקת מהיעד

מדד חודש אוגוסט נותר יציב לעומת התחזית שלנו של 0.2%:

מה הפתיע במדד אוגוסט?

 • ההפתעה העיקרית הייתה במחירי הבראה ונופש אשר עלו ב- 16% לעומת התחזית שלנו של 25%. חשוב לזכור שגם לאחר עלייה זו, מחירי הבראה ונופש נמוכים ב- 12.8% לעומת אוגוסט אשתקד. ציפינו לעלייה חדה יותר בעיקר בשל העדר אלטרנטיבה של נופש בחו"ל.

 • סעיפי המזון ופירות וירקות נותרו יציבים לעומת התחזית שלנו של עלייה מתונה.

 • למעשה שמונה סעיפי מדד ראשיים עלו פחות מהתחזית שלנו, בפרט מחירי הלבשה והנעלה אשר ירדו ב- 5.9% ב- 12 החודשים האחרונים (לעומת 4.9%- לפני חודש) .

 • הורדת מס רכישה מ- 8% ל- 5% תרמה 0.09%- למדד (ציפינו לתרומה של- 0.04%-). אך לעומת זאת:

מחירי השכירות הפתיעו כלפי מעלה

מחירי השכירות בחוזים מתחדשים (17.2% מסך המדד) עלו ב- 0.4% (חזינו 0.0%) ועלו ב-1.4% ב- 12 החודשים האחרונים בדומה לקצב לפני חודש (1.4%) ו- 1.7% לפני חודשיים. מדובר בהחלט בהפתעה, לאור עומק המשבר סביר לצפות להמשך התמתנות במחירי השכירות. (ראה הנחות התחזית).מחירי הדירות לרכישה עלו ב- 1%

לפי סקר הדיור, מחירי הדירות לרכישה עלו ב- 1.0% בסקר האחרון (סקר ארעי) ועלו ב- 2.9% ב- 12 החודשים האחרונים לעומת 1.8% לפני חודש. מדובר בשינוי מגמה לכיוון עליות מחירים, אך קשה להסביר זאת. למעשה, מספר הרכישות של דירות חדשות בינואר-יולי דומה לשנה שעברה, כך שאין ירידה בביקוש השנה (למרות הסגר), כנראה על רקע הירידה במחירי המשכנתאות. בכול זאת, בהתחשב בעומק המשבר והכניסה לסגר שני, סביר להניח ירידה מתונה במחירי הדיור לרכישה בחודשים הקרובים.אינפלציית הליבה נותרה שלילית

ב- 12 החודשים האחרונים, מדד המחירים לצרכן (למעט סעיפי האנרגיה ופירות וירקות) ירד ב- 0.48%, לעומת קצב שנתי של 0.37%- לפני חודש. מחירי התפוקה בתעשייה (ללא דלקים) נותרו יציבים באוגוסט (1.9%- y/y, לעומת 1.8%- ביולי). מחירי התפוקה בתעשייה יורדים (בקצב שנתי) למרות החשש בתחילת המשבר ל"שיבושים בשרשרת הייצור" בעולם (ראה בהמשך את "גורמי האינפלציה").


מדד ספטמבר צפוי להישאר יציב (0.0%) ויושפע מ:

 • מחירי הדלקים עלו ב- 0.9%.

 • צפויה התייקרות עונתית במחירי הפירות והירקות (ב- 1.4%), בעיקר התייקרות של פירות הקיץ.

 • צפויה ירידה עונתית במחירי המזון (0.1%-), על רקע מבצעי ראש השנה.

 • סעיף החינוך צפוי לעלות ב- 1.5%, בעיקר עקב ביטול סבסוד הצהרונים.

 • מחירי ההלבשה צפויים לרדת בשיעור של 0.6% (0.1% בספט' 19, 0.7%- בספט' 18).


מדד חודש אוקטובר צפוי לעלות ב- 0.2% ויושפע מהוזלה צפויה במחירי הדלקים (3.6%-), עלייה עונתית במחירי ההלבשה בשיעור מתון השנה (ב- 6.5%, לעומת 6.9% באוק' 19 ו- 8.1% באוק' 18), ועלייה עונתית במחירי המזון (0.5%). מחירי השכירות צפויים להתמתן (y/y).


השפעת הסגר השני על האינפלציה:

במידה ומדובר בסגר קצר יחסית לא צפויה השפעה מהותית על תחזית האינפלציה. קיימים מספר גורמים מקזזים:

 • גורמים תומכי אינפלציה כוללים השפעה מתונה של הפיחות המתון בשקל, למרות שהסעיף העיקרי אשר מושפע משינוי בשע"ח (באופן מיידי) – נסיעות לחו"ל, עדיין לא נמדד על ידי הלמ"ס, ומאד יתכן שלא יימדד עד תחילת 2021 לפחות. בנוסף, במידה והציבור יתחיל לאגור מוצרי מזון וכו' (כפי שהיה בסגר הראשון), צפוי לחץ מסוים לעליות מחירים. מחירי המזון עלו ב- 0.6% בחודש מרץ השנה ועלו ב- 0.7% בחודש אפריל: 1.3% בחודשיים (וירדו ב- 1.1% בחודשים מאי-יוני). הפעם צפויה השפעה מתונה בהרבה. הנחנו התייקרות של 0.5% בחודש אוקטובר.

 • סעיפי הבראה ונופש ומסיבות ואירועים לא ימדדו בחודש אוקטובר וכנראה בנובמבר, זאת בנוסף לנסיעות לחו"ל. אותם סעיפים במדד יזקפו לפי המדד הכללי (כפי שהיה בסגר הקודם), לפחות עד לחודש נובמבר. מדובר בחודשים עם עונתיות שלילית (ירידת מחירים לאחר הקיץ והחגים). השנה הירידה העונתית תידחה.


 • גורמים דיפלציוניים: כניסה לסגר ממושך נוסף מהווה גורם דיפלציוני מצד ההתמתנות בביקושים. צפויה השפעה בעיקר על מחירי השכירות אשר צפויים להתמתן בקצר מהיר יותר. בנוסף, סביר להניח שכניסת אופנת החורף בחודש אוקטובר תיעשה עם עליית מחירים מתונה יותר. סעיף זה צפוי להימדד על ידי מחירים מקוונים, זאת בשל סגירת חנויות.


אנו חוזים אינפלציה של 0.4% שנה קדימה, 0.6%- ב- 2020 ו- 0.5% ב- 2021

מספר הנחות בסיסיות:

 • עלייה מתונה במחירי הנפט. מחירי הנפט (ברנט) בעולם בעוד שנה יעמדו על 47 דולר/חבית (כעת סביב 40 דולר). צפויה התאוששות איטית בפעילות בעולם (גם של טיסות) ולמרות השבתת חלק מתפוקת הנפט בארה"ב (ובמקומות אחרים בעולם) עדיין לא צפוי קושי להגדיל את התפוקה בהתאם לעלייה בביקוש.

 • שיעור האבטלה הרחב במחצית השנייה של אוגוסט ירד ל- 11.8%, אך צפוי לעלות בקרוב ל- 16% בשל הסגר השני. אנו מניחים שיעור אבטלה של 13% בסוף השנה ו- 8%-9% בעוד שנה. רפיון בשוק העבודה תומך באינפלציה נמוכה.

 • מחירי השכירות בחוזים מתחדשים (17.2% מסך המדד) צפויים לעלות ב- 0.2% שנה קדימה. אומנם בשנת 2020 מחירי השכירות צפויים לרדת ב- 0.2% (ו- 0.4%- y/y באפריל 21), אך יציאה מהמשבר צפויה לתמוך לעלייה מתונה במחירי השכירות מאמצע שנת 2021.מספר הדירות המוגמרות בשנה האחרונה הגיע ל- 54 אלף יחידות, מעט מעל הביקוש השוטף (סביב 52 אלף). בנוסף .5120 אלף יחידות נמצאות בתהליך בנייה. גידול במלאי הדירות תומך בהתמתנות במחירי השכירות.מחירי הסחורות בעולם (למעט הנפט) ימשיכו לעלות בצורה מתונה (בהתאם להתאוששות ההדרגתית בעולם). בחודשים האחרונים מסתמנת עלייה במחירי הסחורות מרמה נמוכה יחסית. בחודש האחרון מחירי הסחורות התעשייתיות עלו ב- 3.6% ומחירי הסחורות החקלאיות עלו ב-9.4%. מדובר גם בהשפעת היחלשות הדולר בעולם וגם במגמת ההתרחבות בפעילות בסין (השפעה על מחירי המתכות בעיקר).


 • לא צפויה העלאת מיסים לפני 2022. השר כץ מתבטא בבירור בנושא ואפילו שואף להוזיל את יוקר המחייה.

 • הנחנו הוזלה של 4.5% במחירי החשמל בינואר 2021.

שע"ח: בנק ישראל ימשיך להילחם במספר גורמים אשר תומכים בייסוף: הגורמים הבסיסיים + מכירת מט"ח של מוסדיים (כל עוד אין ירידות חדות בשווקים) + רכישת אג"ח ישראלי על ידי זרים.


 • הלחץ לייסוף בשקל צפוי להימשך על רקע שיפור בגורמים הבסיסיים (עודף בחשבון השוטף + השקעות ריאליות), אך בנק ישראל צפוי להמשיך להתערב במטרה להאט (אך לא למנוע) את הייסוף. ברבעון ב' העודף בחשבון השוטף הסתכם ב- 4.4 מיליארד דולר, לעומת 3.5 מיליארד ברבעון א' ו- 4.0 מיליארד לפני שנה. ברבעון ב' מסתמנת ירידה בגירעון הסחר על רקע ירידה חדה ביבוא (גם בשל ירידה במחירי הסחורות-נפט), יחסית לירידה מתונה יותר ביצוא. בנוסף, חלה עלייה בעודף בחשבון השירותים, עקב המשך התרחבות מהירה ביצוא שירותי היי טק בתקופת הקורונה. ההשקעות הריאליות של זרים בישראל הוכפלו ברבעון ב' ל- 10.8 מיליארד דולר, לעומת יציבות בהשקעות הריאליות של ישראלים בחו"ל על מיליארד דולר. הגורמים הבסיסיים (עודף בחשבון השוטף של 4.6% תוצר + השקעות ריאליות) ממשיכים לתמוך בהתחזקות השקל.


 • אנו מניחים המשך היחלשות הדולר בעולם לכיוון 1.21 דולר ליורו בעוד שנה, זאת בשל הגידול החד בגירעונות הכפולים (תקציב + חשבון שוטף) בארה"ב, יחסית לאירופה.

 • הנחנו שסעיף נסיעות לחו"ל יימדד על ידי הלמ"ס רק בינואר 2021. מחירי נסיעות לחו"ל באוגוסט 21 יהיו נמוכים מהמחירים של אוגוסט 19 ב- 4% (ירידה בביקוש בשל חששות להידבק, ירידה במחירי הנופש בחו"ל). משמעות הדבר, התייקרות של 2.5% שנה קדימה.


 • עדיין לא מורגשת השפעת אינפלציה עקב "שיבושים בשרשרת הייצור" בעולם. למרות ההתייקרות במחירי ההובלה (גם הימית וגם בטיסה) ומחירי התשומות בעולם (לפי מדדי מנהלי הרכש), מחירי התפוקה בתעשייה בישראל (ללא דלקים) ירדו ב- 1.9% ב- 12 החודשים האחרונים. מדד מחירי הובלה ימית:


 • מדדי מנהלי הרכש גם מדווחים על כיוון השינוי במחירי התשומות של העסקים (input prices) לעומת השינוי במחירי התפוקות (output prices). בשלב זה, למרות שבמרבית המדינות מחירי התשומות עלו (התייקרות במחירי ההובלה, ומעט עלייה במחירי ה- commodities התעשייתיים בחודש האחרון), עדיין מרבית המדינות מדווחות על ירידה במחירי התפוקות בתעשייה (ב- PMI של אוגוסט). כלומר, החולשה בביקושים עדיין לא מאפשרת כרגע "לגלגל" את ההתייקרויות בתשומות אל הצרכן, אך מצב זה עשוי להשתנות ב-2021.

25 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page