• barak invest

סקירה שבועית לשוק ההון

עודכן ב: 1 יול 2020

22 במרץ 2020

מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

ישראל

 • לשכת התעסוקה צופה לפחות 0.5-0.7 מיליון מובטלים בקרוב או 16%-13% מכוח העבודה. בשלב זה, נדמה שהאוצר לא בכיוון של סיוע מאסיבי לעסקים, אלא רק הלוואות בערבות המדינה. כמו-כן, מדד מנהלי הרכש ירד ב-4.8 נק' בפברואר ל-45.3 (צפויה ירידה חדה במרץ).

 • בגזרת המאקרו - המשק צפוי להיכנס למיתון עמוק, ומדד אפריל צפוי להיות 0.1%-. ללא ספק בתקופה הקרובה צפוי גידול משמעותי ברמת הגירעון הממשלתי ולכן גם בצורכי המימון. צפויה ירידה חדה מאד בהכנסות ממסים וגם גידול בהוצאות הממשלה (תוכניות סיוע, תשלומי העברה למיניהם ותמיכות לסקטור העסקי). ישראל נכנסת למשבר עם רמת חוב נמוכה יחסית סביב 60% וגירעון מבני סביב 4%. סביר להניח שנראה גרעון דו ספרתי השנה. בימים כתיקונם התשואות הארוכות מושפעות יותר מציפיות האינפלציה וציפיות לריבית בנק ישראל מאשר מהשינויים ברמת ה גירעון. אך ניתן לראות שהעלייה החדה בגירעון הממשלתי בשנים 1995-1997 ל-12% תוצר תמכה גם בעליית תשואות (ראו גרף). הזינוק בגירעון ב-2002 ל-9% תוצר (האינתיפאד ההשנייה) מהווה דוגמה נוספת.

 • בגזרת האינפלציה - בשבוע האחרון השקל יוסף ב-1.5% מול הדולר וב-5.1% מול היורו. בנק ישראל יקדיש 15 מיליארד דולר מהיתרות להספקת נזילות בשוק המט"ח. כנראה שהכרזה זו על ידי בנק ישראל תרמה למגמת הייסוף. בנוסף, אנו סבורים שעדיין המשך תנודתיות בשווקים תומכת בפיחות בשקל. בחודשים הקרובים צפויה השפעה ממתנת חזקה עקב ירידה במחירי השכירות והוזלה של 15% במחירי הדלקים בתחילת אפריל.


מדדים מובילים בישראלארה"ב

 • הנתונים רק מתחילים לשקף את המיתון - סקר empire state ירד ל-21.5- נקודות במרץ מ-12.9+ בפברואר. סקר פילדלפיה ירד ל-12.7- נקודות במרץ מ- 36.7+ בפברואר. מספר דורשי העבודה זינק ל-281 אלף בשבוע האחרון מ-211 אלף לפני שבוע.

 • הממשל מגבש תוכית סיוע של טריליון דולר והגירעון צפוי להגיע ל-10% תוצר ואף יותר. רמת החוב עלתה גם כן בצורה משמעותית, והחוב הממשלתי עומד על 104% תוצר (עלייה לעומת 60% ב-2007).

 • הקריסה הצפויה בפעילות הגלובלית השתקפה היטב בקצב הירידה החדה במחירי המניות, שהייתה (עד עכשיו) חדה יותר ממשברים קודמים בעולם, שהחלו ב-1987, 2000 או ב-2007 (ראו גרף). מספר הנדבקים החדשים ביממה האחרונה ממשיך לעלות במרבית המדינות המפותחות (ארה"ב, איטליה, ספרד, אנגליה). כנ"ל לגבי מספר הנפטרים. קשה לצפות לשיפור במצב בשבועות הקרובים (אומנם מעט מעודד לראות שאתמול הייתה התמתנות).


מדדים מובילים בארה"בשאר העולם

 • החדשות החיוביות מגיעות מסין, שם חוזרים לפעילות. אומנם החזרה הינה איטית, אך ניתן לראות מגידול בצריכת הפחת והצפיפות בכבישים.

 • ה-ECB (הבנק המרכזי האירופי) הודיע על QE (רכישת אג"ח) נוסף של 750 מיליארד יורו עד סוף השנה, בנוסף ל- 120 מיליארד יורו אשר הודיעו בשבוע שעבר.

 • שורה של מדינות הורידו ריביות כולל אוסטרליה, ניו זילנד וקוריאה, אנגליה ועוד.

מטבעות וסחורות


מה צפוי בשבוע הקרוב?

ישראל

 • הנתונים הכלכליים עדיין מתייחסים לפברואר ופחות משקפים את הפגיעה הקשה בפעילות הכלכלית. לכן, אין הרבה משמעות לנתוני יצוא השירותים של חודש ינואר אשר יתפרסמו ביום שלישי. יתכן שהאוצר יודיע על תכנית פיסקאלית, אך העדר תקציב מאושר עלול לעכב זאת. גם בנק ישראל צפוי להוריד את הריבית (לפני ה- 6.4) ולהתחייב על כמות רכישות אג"ח לחודש, מעבר להתערבות הנקודתית "למתן תנודתיות" כפי שהודיע בשבוע שעבר.


ארה"ב ושאר העולם

 • ביום שלישי יתפרסמו באירופה נתוני PMI (אומדנים) לחודש מרץ. ומדד האמון העסקי בגרמניה יתפרסם ביום רביעי.

 • ביום שישי יתפרסם מדד האמון הצרכני של מישיגן.


לסיכום, השווקים מתחילים לתמחר כניסה למיתון עמוק, זאת במקום הציפייה להתאוששות מהירה.

השבוע האחרון אופיין על ידי ירידות חדות בשוקי המניות על רקע ציפייה לכניסה למיתון עם פגיעה קשה בענפים רבים, בפרט ענפי השירותים עם הטלת הסגר במרבית המדינות בעולם. הורדה נוספת של ריבית הפד, תוכניות QE רחבות היקף על ידי הפד' וה-ECB, והכרזות של סיוע פיסקאלי במדינות רבות לא הצליחו להרגיע את השווקים.


בשוק האג"ח, התשואות בישראל עלו בעיקר על רקע פדיונות מאסיביים בקרב קרנות נאמנות.

השווקים גם מתחילים לחשוש מעלייה חדה בגירעון התקציבי.

נבחנת מחדש ההחלטה לצרף את ישראל ל-WGBI לאור התנודתיות בשווקים. בשל הסבירות להמשך עצבנות בשווקים בטווח הקצר לאור התפשטות הקורונה והעמקת המיתון, נדמה שהפדיונות של הציבור ימשיכו להעיב על שוקי האג"ח.

להערכתנו, עליית התשואות בארה"ב ובישראל בשבועיים האחרונים נובעת גם מחשש אמיתי לגידול חד בגירעון, ולא רק מרצון של המשקיעים להתנזל בצורה מהירה. מגמה זו מהווה גורם סיכון בהארכת המח"מ בתקופת המשבר.


204 צפיות0 תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20