top of page
  • תמונת הסופר/תbarak invest

סקירת מאקרו שבועית


06.06.2022

סקירת מאקרו שבועית: שיפור בתעסוקה בארה"ב תומך בהמשך ריסון אגרסיבי על ידי הפד

6.6.22

מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

השבוע האחרון אופיין בירידות בשוקי המניות לאחר שבוע קודם של עליות. נתוני תעסוקה חיוביים (מעל הצפיות) התקבלו באופן שלילי מכיוון שהם תומכים בהמשך העלאת ריבית אגרסיבית. המשק האמריקאי עדיין רחוק מסטגפלציה. מדדי מנהלי הרכש ממשיכים להצביע על התרחבות ועלייה בהזמנות, גם בתעשייה וגם בשירותים. הבנק המרכזי בקנדה העלה את הריבית ב- 0.5% ומאותת על המשך ריסון מוניטארי.

מאקרו ישראל: האצה בקצב עליית השכר העסקי

מסתמנת האצה בקצב עליית השכר בסקטור העסקי ל- 6.5% (קצב שנתי).

באפריל המכירות ברשתות השיווק עלו ב- 1.4% בניכוי עונתיות.

ברבעון א' ייצוא שירותי היי טק עלה ב- 8% בחישוב שנתי לאחר גידול של 27% ברבעון הקודם.

סקטור ההיי טק גייס 1.75 מיליארד דולר במאי לאחר 0.75 מיליארד באפריל.

סביבת האינפלציה: תחזית מדד יוני עודכנה כלפי מעלה

באפריל, מוסדיים מכרו מט"ח נטו בהיקף של 0.5 מיליארד דולר והקטינו את שיעור החשיפה למט"ח, זאת למרות הירידות השווקים.

מחירי הדלקים עלו ב- 9.4% בתחילת החודש, תחזית מדד יוני עודכנה ל- 0.4%.

בתחילת השבוע מחירי הנפט בעולם ירדו כאשר OPEC החליט להגדיל את תפוקת הנפט ולחזור לרמת התפוקה ערב הקורונה. יחד עם זאת, קיימים ספקות לגבי היכולת של הקרטל להגדיל את התפוקה. מחירי הנפט חזרו לעלות לאחר החלטת ה- EU להפסיק לרכוש נפט רוסי עד סוף השנה.

ארה"ב: המיתון עוד רחוק

במאי נוספו 390 אלף מועסקים (צפי ל- 320 אלף). שיעור האבטלה נותר יציב על 3.6% והשכר הממוצע עלה ב- 0.3% (5.2% שנה אחורה לעומת 5.5% באפריל).

מדד מנהלי הרכש ISM בתעשייה עלה ב- 0.7 נק' ל- 56.1 עם שיפור בתפוקה ובהזמנות. מדד ISM בשירותים ירד מעט ל- 55.9 נק', אך עדיין מצביע על התרחבות. המשק האמריקאי ממשיך להתרחב: אור ירוק להמשך ריסון.

מחירי הבתים Case-Shillerעלו ב- 20.6% y/y במרץ מ- 20.0%.

באפריל מספר המשרות הפנויות ירד מעט ל- 11.4 מיליון מ- 11.9 מיליון במרץ.

אירופה: צפויה העלאת ריבית ביולי

במאי, אינפלציית הליבה עלתה ב- 3.8% שנה אחורה, האצה מ- 3.5%. מחירי השירותים עלו ב- 3.5%, ומחירי התעשייה ללא אנרגיה עלו ב- 4.2%.

שיעור האבטלה עלה מעט ל- 6.8% באפריל מ- 6.7% במרץ.

באפריל המסחר הקמעונאי ירד ב- 1.3% (הצפי היה לעלייה של 0.4%).

סין: הכרזה על האצה פיסקאלית

ההתמתנות בתעשייה נמשכת, אם כי בעצמה פחותה. מדד ה- PMI עלה ב- 2.2 נק' ל- 49.6 בחודש מאי. יציאה מסגרים צפויה לתרום להתרחבות בפעילות.

שוק האג"ח:

בשבוע האחרון התשואות בעולם עלו על רקע חששות מאינפלציה. הפער השלילי בין התשואות על האג"ח הישראלי לאג"ח ארה"ב צומצם.

אנו ממשיכים להעדיף את הצמודים הקצרים והשקליים הארוכים. הסיבות: בטווח הקצר צפויה האצה בקצב האינפלציה השנתי אך בטווח הארוך (בשנת 2023) סביבת האינפלציה צפויה להתמתן.

מאקרו ישראל:

מוסדיים מכרו מט"ח באפריל

בחודש אפריל גופים מוסדיים ישראלים מכרו נטו 0.5 מיליארד דולר. מוסדיים מכרו נכסים בחו"ל בהיקף של 2.3 מיליארד דולר, אך רכשו מט"ח דרך נגזרים בהיקף של 1.8 מיליארד דולר. באפריל, מוסדיים החליטו להקטין את החשיפה למניות בחו"ל על רקע הירידות החדות בשווקים. בעבר, מוסדיים הגיבו לירידות בשווקים בחו"ל על ידי רכישת מט"ח (כדי לשמור על שיעור חשיפה למט"ח פחות או יותר קבוע). כאמור, באפריל העדיפו למכור מניות בחו"ל ושיעור החשיפה לנכסים בחו"ל ירד ל- 29.0% (מסך הנכסים המנוהלים) מ- 29.7% במרץ. שיעור החשיפה למט"ח ירד באפריל ל- 16.4% מ- 17.5% במרץ. מכירות המט"ח באפריל באו לאחר רכישות של 10 מיליארד דולר ברבעון א'.


האצה בקצב עליית השכר

נתוני השכר מצביעים על האצה בקצב עליית השכר. אומנם קשה לפענח את מגמת השכר בשל השפעת הקורונה (שינוי חד במספר משרות השכיר ב-2020-2022), אך בכול זאת חשוב לציין שהשכר הממוצע עלה ב- 1.5% בחודש מרץ, זאת לפי נתונים בניכוי עונתיות. השכר בסקטור העסקי עולה כעת בקצב שנתי של כ- 6.5%. במרץ מסתמנת עליית שכר בתעשייה, באירוח ושירותי אוכל ובחינוך.


בהודעת הריבית האחרונה בנק ישראל ציין (בפעם הראשונה) שהשכר בסקטור העסקי עולה בקצב "מעט מעל התוואי לפני המשבר". מדובר במגמה אשר צפויה לתמוך בלחצי אינפלציה כאשר ברקע המשק נמצא הסביבה של תעסוקה מלאה.

בינתיים, ההתרחבות ביצוא שירותי היי טק נמשכת

ברבעון א' ייצוא שירותי היי טק עלה ב- 8.1% בחישוב שנתי לאחר גידול של 26.9% ברבעון הקודם. בחודשים פברואר-מרץ, יצוא שירותי היי טק עלה מעל הרף של 4.0 מיליארד דולר לחודש. סקטור ההיי טק גייס 1.75 מיליארד דולר במאי לאחר 0.75 מיליארד באפריל.

למרות הירידות החדות בשווקים, סקטור ההיי טק ממשיך להתרחב (ולגייס בחו"ל) אם כי בקצב מתון יותר.


ארה"ב: המשך שיפור בתעסוקה

במאי נוספו 390 אלף מועסקים (צפי ל- 320 אלף). בסקטור העסקי נוספו 330 אלף מועסקים (לעומת צפי של 301 אלף). התיקונים של החודשיים הקודמים גרעו 22 אלף מועסקים. במאי נוספו 84 אלף מועסקים בענף אירוח ופנאי, 75 אלף בשירותי פיננסיים/מקצועיים, 18 אלף בתעסוקה ו- 36 אלף בבנייה. ענף המסחר צימצם 61 אלף מועסקים. השינוי בהרכב המועסקים ממחיש את המעבר מצריכת מוצרים לשירותים.

שיעור האבטלה נותר יציב על 3.6% אך שיעור ההשתתפות עלה ל- 62.3% מ- 62.2% לפני חודש ו- 63.4% לפני משבר הקורונה. שיעור ההשתתפות של בני 25-54 מתקרב לשיעור ההשתתפות ערב הקורונה, אך קבוצת ה- 55+ עדיין לא ממהרת לחזור לשוק העבודה, מה שיוצר מחסור בעובדים ולחצי שכר:
השכר הממוצע לשעת עבודה עלה ב- 0.3% (5.2% שנה אחורה לעומת 5.5% באפריל), אך ללא שכר מנהלים, השכר הממוצע עלה ב- 0.6% במאי וב- 6.5% שנה אחורה, קצב מהיר יחסית.המשמעות: מבחינתו של הפד מדובר באור ירוק להמשך העלאת הריבית בקצב אגרסיבי. שוק העבודה נמצא בסביבה של תעסוקה מלאה כאשר חשוב לזכור שהפד פועל לפי שתי מטרות (dual mandate): יציבות מחירים ותעסוקה מלאה.


לפי מדדי מנהלי הרכש בארה"ב, המיתון עוד רחוק

מדדי מנהלי הרכש בעולם מהווים אינדיקטור חשוב להערכת הסביבה הכלכלית. מדובר בסקר עדכני (בשבוע האחרון פורסמו מדדים של חודש מאי) לגבי קצב הפעילות וציפיות החברות קדימה. חשוב להבין את משמעות מדדי מנהלי הרכש: רמה של 50 נקודות מצביעה על קיפאון בפעילות, מעל 50 מצביע על התרחבות, ומתחת ל- 50 נקודות על התכווצות.

מה שחשוב זה רמת המדד ופחות המגמה: ברור שמדדי מנהלי הרכש מתמתנים לאחר הזינוק לאחר ביטול מגבלות הקורונה.


למרות ההתמתנות בפעילות באירופה עדיין מדובר בכלכלה בצמיחה. בחודש מאי המדד המשולב (תעשייה + שירותים) ירד ב- 0.9 נקודות ל- 54.9, עדיין מעל הממוצע הרב שנתי.


בארה"ב, מדד מנהלי הרכש ISM בתעשייה עלה ב- 0.7 נקודות ל- 56.1 נקודות (זאת בניגוד לפסימיות במספר סקרים אזוריים) עם שיפור ברכיב ההזמנות ל- 55.1 נקודות מ- 53.5 נקודות. רכיבי ההזמנות מהווה אינדיקטור מוביל חיובי המצביע על המשך התרחבות בחודשים הקרובים.
חשוב לציין שהתעשיינים מצביעים על המשך לחצי מחירים (רכיב המחירים עומד על 82.2 נקודות, לעומת 84.1 לפני חודש) עם עלייה במחירי הסחורות.


מדד ISM בשירותים ירד ב- 1.2 נקודות ל- 55.9 נקודות כאשר רכיב ההזמנות עלה ב- 3.0 נקודות ל- 57.6 ורכיב התעסוקה עלה ב- 0.7 נקודות ל- 50.2. משמעות הדבר: עסקים מדווחים על צפי להתרחבות בפעילות קדימה וכוונתם להעסיק יותר עובדים.


הלחץ לעליות מחירים בענפי השירותים נותר גבוה:
משמעות הדבר: רכיבי ההזמנות, גם בתעשייה וגם בענפים אחרים מצביעים על המשך התרחבות בפעילות הכלכלית. בנוסף, הסקטור העסקי האמריקאי מדווח על המשך לחץ לעליית מחירים. המשך התרחבות בפעילות + לחצי אינפלציה תומכים בהמשך העלאת ריבית הפד לרמה של 4% באמצע 2023 (מעל הציפיות בשוק). הסטגפלציה עדיין רחוקה (כנראה לא לפני המחצית השנייה של 2023). הפד יהיה חייב להגיע לריבית ריאלית מעט חיובית כדי לדכה את ה- wage-price spiral.
מה צפוי להתפרסם השבוע?

ישראל: שני: נתוני תעסוקה למחצית הראשונה של חודש מאי. שלישי: כניסה/יציאה של תיירים (מאי). רביעי: סקר מגמות בסקטור העסקי (מאי).

חו"ל: שני: סין: מדדי מנהלי הרכש Caixinבתעשייה ובשירותים (מאי). חמישי: אירופה: החלטת הריבית (למרות האינפלציה העולה, העלאת הריבית הראשונה תידחה כנראה ל- 21 ליולי). שישי: סין: נתוני אינפלציה (מאי). ארה"ב: נתוני אינפלציה (מאי) – הציפיות הן לאינפלציה של 0.8% (ליבה: 0.5%), מדד האמון הצרכני של מישיגן (יוני).

62 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page