• barak invest

סקירת שוק ההון שבועית

21 ספטמבר 2020


מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

שוקי המניות בעולם היו מעורבים בשבוע האחרון. בארה"ב גברו הציפיות לחיסון עוד השנה, אך מנגד, אכזבה מהודעת הריבית (ללא רמז לגבי הסבירות להרחבת תוכנית רכישת אג"ח) העיבה על השווקים לקראת סוף השבוע. הנתונים הכלכליים היו מעורבים עם עלייה מתונה יחסית במסחר הקמעונאי, בייצור התעשייתי וירידה בהתחלות הבנייה.

מאקרו ישראל:

 • ברבעון ב' חל גידול בעודף בחשבון השוטף ל- 4.4 מיליארד דולר, מ- 3.5 מיליארד, אשר תומך בייסוף בשקל.

 • ברבעון ב' מספר התחלות הבנייה ירד 27% y/y, אך מספר הדירות המוגמרות עלה ב- 10% אשר תומך בהתמתנות במחירי שכר דירה.

 • באוגוסט מדד מנהלי הרכש עלה ב- 3.3 נקודות ל- 53.1, עם עלייה חדה בהזמנות ליצוא.

 • מספר המשרות הפנויות עלה ב- 59% מאפריל, אך עדיין ירד ב- 41% שנה אחורה.

 • בשבועיים הראשוניים של ספט' הרכישות בכרטיסי אשראי ירדו על רקע עונתי, עם ירידה בצריכת שירותי תיירות, מסעדות, ביגוד/רהיטים וגידול בצריכת שירותי חינוך.

 • הטלת סגר נוסף הופכת את התרחיש הפסימי של בנק ישראל (7%- צמיחה) לריאלי.

סביבת האינפלציה:

 • מדד אוגוסט הפתיע כלפי מטה וממחיש את ההשפעה הממתנת של המשבר.

 • אינפלציית הליבה ירדה ל- 0.5%- ב- 12 החודשים האחרונים מ- 0.4%- ביולי.

 • שמונה מתוך עשרת סעיפי המדד (למעט הדיור ופירות וירקות) ירדו בשנה האחרונה.


ארה"ב:

 • באוג' הייצור התעשייתי עלה ב- 0.4% (הצפי היה ל- 1.0%).

 • המסחר הקמעונאי עלה ב- 0.6% (צפי ל- 1.0%), ונמצא גבוה ב- 2% לעומת פברו'.

 • מספר התחלות הבנייה ירדו ב- 5%, ואישורי הבנייה ירדו ב-1%, מול ציפיות לגידול.

 • בספט' מדד האמון הצרכני של מישגן עלה ב- 4.8 נק' ל- 78.9 (הצפי היה ל- 75). ערב המשבר מדד האמון נע ברמות סביב 100 נקודות.

סין: המשק נמצא בתוואי של התאוששות

 • בשנה האחרונה, הייצור התעשייתי עלה ב- 5.6% והמסחר הקמעונאי ב- 0.5%.

שוק האג"ח:

 • התשואות הארוכות ירדו בשבוע האחרון, בפרט באפיק השקלי.

 • יתכן שבנק ישראל הגביר את היקף הרכישות לאחר עליית תשואות בשבוע הקודם.

 • קיימת התלבטות לגבי כיוון התשואות הארוכות במבט קדימה:

 1. המשך מעורבות של בנק ישראל על רקע החמרה במצב הכלכלי תומכת ביציבות או בירידה קלה בתשואות. בנוסף, בנק ישראל עשוי להוריד את הריבית ב- 22.10.

 2. מנגד, צורכי המימון של הממשלה צפויים לגדול ואין לפסול שינוי באופק הדירוג לשלילי על ידי אחת מחברות הדירוג.

 • צפוי תחום ניוד צר בשחר 330 סביב 0.65-0.75, הפוטנציאל לרווח הון מוגבל.


מה צפוי בשבוע הקרוב?

ישראל: שלישי: נתוני סחר חוץ לחודש אוגוסט, מקור עשיר של אינדיקטורים, גם מצד היצוא וגם מצד היבוא. רביעי: נתוני אבטלה לחודש אוגוסט. חמישי: ייצור תעשייתי, פדיון בענפי המשק ויצוא שירותים לחודש יולי.


חו"ל:. שלישי: אירופה: מדד האמון הצרכני (ספט'), רביעי: שורה של מדד מנהלי הרכש כולל ביפן, אירופה, ארה"ב ובריטניה (ספטמבר). חמישי: גרמניה: מדד האמון הכלכלי - סקר Ifo (ספט').

18 צפיות0תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.