• barak invest

סקירת שוק ההון שבועית

30 אוגוסט 2020


מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

בשבוע האחרון השווקים בעולם הגיבו בחיוב לידיעות לגבי התקדמות לקראת פיתוח חיסון נגד הקורונה, ומחויבות של סין וארה"ב לעמוד בהסכם הסחר. מרבית הנתונים הכלכליים היו חיוביים (מכירת בתים והזמנות של מוצרי בני קיימא). נאומו "היוני" של פוואל לא ממש השפיע על שוק המניות אך כן הביא לעליית תשואות מחשש לעליית אינפלציה בטווח הארוך.

מאקרו ישראל:

 • בנק ישראל צופה התכווצות של 4.5% בתוצר השנה וצמיחה של 6% ב- 2021.

 • בתרחיש הפסימי (סגרים חלקיים) צפויה ירידה של 7% השנה וצמיחה של 3% ב- 21. בנק ישראל עידכן את התחזית כלפי מעלה בשל נתוני התוצר של רבעון ב'.

 • יצוא שירותי היי טק צמח ב- 26% ברבעון ב' (בחישוב שנתי) לאחר 15% ברבעון א'.

 • הרכישות בכרטיסי האשראי עלו ב- 2.9% בשבוע האחרון בהשפעת הקיץ והעדר טיסות.

 • שיעור האבטלה הרחב עלה ל- 12.3% ביולי מ- 11.9% ביוני.

סביבת האינפלציה:

בשבוע האחרון בנק ישראל איפשר ייסוף חד בשקל: 1.1%- מול הדולר, 0.7%- מול היורו.

העדר טיסות (כמעט) משפר את החשבון השוטף ב- 1.3 מיליארד דולר ברבעון ג'.

אנו צופים התייקרות של 1% במחירי הדלקים בתחילת ספטמבר.

בנק ישראל צופה אינפלציה של בין אפס ל- 0.6%- שנה קדימה.

תחזית האינפלציה שלנו : 0.2% באוגוסט, 0.0% בספטמבר, 0.2% באוקטובר, ו- 0.5% שנה קדימה..


ארה"ב: התרחבות בצריכה וגידול בביקוש לרכישת בתים

 • באוגוסט מדד האמון הצרכני ירד ב- 6.9 נק' ל- 84.8 (צפי ל- 93).

 • המכירות של בתים חדשים עלו ב- 13.9% ביולי, מסתמן גידול בביקוש לנדל"ן.

 • ביולי ההזמנות של מוצרי בני קיימא הפתיעו לטובה ועלו ב- 11.2% (צפי ל- 4.3%).

 • ההכנסה האישית עלתה ב- 0.4% והצריכה הפרטית עלתה ב- 1.9% (צפי ל- 1.5%).

 • אינפלציית הליבה PCE עלתה ב- 1.3%y/y (בדומה לציפיות), לעומת 1.1% ביוני.

 • מספר דורשי העבודה בשבוע האחרון עלה ב- 1.0 מיליון (מעט מעל הציפיות), אולי בהשפעת תוספת 400$ דמי אבטלה לשבוע.


אירופה:

 • בגרמניה, מדד האמון העסקי (Ifo) עלה ב- 2.1 נקודות באוגוסט, וחזר לרמתו ערב הקורונה.

 • ב- EU מדד האמון הכלכלי עלה ב- 5.4 נקודות, בפרט בתעשייה.


שוק האג"ח:

 • התשואות בארה"ב עלו עם המסר של Powell: הפד יאפשר אינפלציה מעל היעד.

 • בספטמבר, האוצר ינפיק 14 מיליארד ₪ (מ- 11 מיליארד באוג'), הכנה לפדיון גדול באוקטובר (כ- 9 מיליארד ₪).

 • בשבוע האחרון הביקוש לאפיקים צמודים שוב עלה, והתשואות ירדו.

עדיין תמחור האינפלציה נמוך, קיימת עדיפות לצמודים לכול הטווחים.
מה צפוי בשבוע הקרוב?

ישראל: היום: מכירות ברשתות שיווק (יולי), שני: רכישות בכרטיסי אשראי (יולי), חמישי: שכר ממוצע (יוני).

חו"ל: יום שני: סין: מדד מנהלי הרכש PMI (אוגוסט), שלישי: ארה"ב : מדד מנהלי הרכש ISM בתעשייה (אוגוסט), אירופה: מדד מחירים לצרכן (אוגוסט), חמישי: מדד מנהלי הרכש ISM בענפי השירותים, מספר דורשי עבודה חדשים בשבוע האחרון, שישי: מועסקים ואבטלה בארה"ב (אוגוסט).

20 צפיות0 תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20